Tvorba textových šablon

V tomto návodu se seznámíme s postupem tvorby textových šablon pro program Casid. Textové šablony se v programu Casid používají zejména k definici formátu emailových zpráv a popisů zboží. Textová šablona je v podstatě text, případně HTML či jiný kód, obohacený o speciální tagy programu Casid. Tyto speciální tagy nám dovolují do textové šablony vkládat data uložená v programu a tak například vytvořit ke konkrétní objednávce email nebo ke konkrétnímu zboží jeho popis. Tagy se dělí do třech skupin:

1) Jednoduché tagy

Jednoduchými tagy se rozumí jednoduchá hodnoty jako je například název zboží, cena objednávky, jméno zákazníka atd. Tyto tagy jsou vždy ohraničeny hranatými závorkami, například [title] pro název zboží nebo [id] pro číslo objednávky. Seznam veškerých tagů, které lze v šablonách použít je uveden v Parametrech pro export.

Ukázka použití jednoduchých tagů: ... <div id="obsah00in"> <h2> Prodám [title] </h2> <p> [parameters:short_description] </p> ...

Takto vložíme do popisu zboží jeho název (tag [title]) a krátký popis (tag [parameters:short_description]).

2) Opakovací tagy

Pokud potřebujeme určitou část kódu v šabloně opakovat, například pro všechny parametry zboží nebo pro všechny položky objednávky, které chceme vypsat jako jednotlivé řádky tabulky, použijeme speciální tag casid_repeat.

Použití tagu casid_repeat může vypadat následovně: ... <table> <tbody> <casid_repeat source="parameters" filterAttribute="tag" filterValue="param" hideOnEmptyAttribute="value"> <tr> <td> <strong> [name] </strong> </td> <td style="width: 100%;"> [value] </td> </tr> </casid_repeat> </tbody> </table> ...

Výše uvedený kód nám do šablony vkládá všechny námi definované parametry zboží (source="parameters"). Vkládá je jako jednotlivé řádky tabulky. Konkrétní místo vložení názvu parametru je pak označeno pomocí [name] a místo pro vložení hodnoty tagem [value]. Na hodnoty parametrů je také aplikován filtr, přesněji se zobrazí pouze ty parametry, které mají ve svém atributu "tag" hodnotu "param" (filterAttribute="tag" filterValue="param", lze definovat ve Zboží->Šablony zboží v programu). Posledním omezením je hideOnEmptyAttribute, které říká, že pokud některý parametr zboží není vyplněn, do tabulky se nevloží.

3) Vkládací tagy

Někdy je zapotřebí některé části šablony zobrazit nebo naopak skrýt v závislosti na hodnotě některého atributu. K tomuto slouží speciální tag casid_insert.

Použití tagu casid_insert může vypadat následovně: ... <casid_insert ifdef="parameters:description"> <p> [parameters:description] </p> </casid_insert> ...

Výše uvedený kód nám do šablony vloží odstavec s popisem zboží ([parameters:description]), ale pouze pokud je tento parametr pro dané zboží definován (ifdef="parameters:description"). Není-li parametr description ve zboží přítomen nebo je prázdný, odstavec se do výsledné šablony vůbec nevloží.

Příklad použití

Nyní si na konkrétním příkladu ukážeme použití šablony pro popis zboží. V nastavení programu na záložce Aukro.cz mějme definovaný jeden uživatelský účet, jehož součástí bude následující šablona zboží. Povšimněte si v ní umístětých tagů v hranatých závorkách a speciálních tagů casid_insert a casid_repeat.

V programu Casid mějme v zobrazení Zboží -> Seznam předmětů definováno libovolné zboží. Zboží bude mít definovaný seznam parametrů s tagy param, state, warranty, short_description a description, viz Šablony parametrů. Na záložce Aukro poté stiskněte Popis -> Generovat ze šablony a do pole Popis vám bude na základě šablony nabídky a parametrů zboží vygenerován odpovídající popis. Tento popis lze poté zkopírovat do formuláře při vystavování zboží na Aukro.cz

Na základě výše uvedené šablony může vygenerovaný popis vypadat například takto. Záleží však samozřejmě na parametrech konkrétního zboží.

TOPlist