Parametry pro export

Program Casid dovoluje v několika formách exportovat data v něm uložená. Formou exportu v programu Casid chápeme:

  • Export do CSV
  • Tvorbu popisů pro Aukro.cz
  • Zasílání emailů zákazníkům
  • Tisk (např. faktur, poštovních poukázek, atd.)

Ve všech těchto formách se užívá textových šablon pro definování formátu výstupu, ať už se jedná o uspořádání sloupců v CSV souboru, nebo vzhled zasílaného emailu. Aby bylo možné do výstupu zanést informace o konkrétní exportované položce (například o objednávce, ke které odesíláme email), do šablony vkládáme tzv. tagy, které jsou při exportu nahrazeny konkrétními údaji. Tagy jsou vždy uvedeny ve formě hranatých závorek, např. [name]. Na této stránce nalezneme výpis všech tagů, které můžeme v exportu použít.

Objednávky:

Vkládaný tagZobrazovaná hodnota
[id]ID objednávky
[status]Stav objednávky
[payment]Způsob platby
[delivery]Způsob doručení
[identifier]Uživatelský identifikátor
[create_date]Datum vytvoření
[postage]Poštovné
[note]Poznámka
[inv_company]Fakturační adresa - firma
[inv_name]Fakturační adresa - jméno
[inv_surname]Fakturační adresa - příjmení
[inv_street]Fakturační adresa - ulice
[inv_city]Fakturační adresa - město
[inv_zip]Fakturační adresa - PSČ
[inv_country]Fakturační adresa - stát
[post_company]Doručovací adresa - firma
[post_name]Doručovací adresa - jméno
[post_surname]Doručovací adresa - příjmení
[post_street]Doručovací adresa - ulice
[post_city]Doručovací adresa - město
[post_zip]Doručovací adresa - PSČ
[post_country]Doručovací adresa - stát
[ico]IČO
[dic]DIČ
[phone]Telefon
[email]E-mail
[barcode]Číslo zásilky
[variab]Variabilní symbol
[price]Cena
[account]Bankovní účet
[bank]Kód banky
[id_invoice]Číslo faktury
[cash]Součet dobírkových částek všech odpovídajících tiskových položek.
[item_ATTR]Atribut první položky objednávky, přičemž ATTR je jeden z vkládaných tagů pro "Položky objednávek".
[price_/_FACT]Cena objednávky podělená zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [price_/_1.21] pro zobrazení ceny objednávky bez 21% DPH.
[postage_/_FACT]Poštovné podělené zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [postage_/_1.21] pro zobrazení ceny poštovného bez 21% DPH.

Položky objednávek:

Vkládaný tagZobrazovaná hodnota
titleNázev položky
quantityPočet kusů
priceCena za kus
sumCena celkem
dateDatum přidání položky
[price_/_FACT]Cena za kus podělená zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [price_/_1.21] pro zobrazení ceny bez 21% DPH.
[sum_/_FACT]Cena celkem podělená zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [sum_/_1.21] pro zobrazení ceny celkem bez 21% DPH.
[product:NÁZEV]Parametr spárovaného zboží, přičemž NÁZEV je jedním z parametrů Zboží, viz sekce Zboží.

Položky nákupů:

Vkládaný tagZobrazovaná hodnota
titleNázev položky
quantityPočet kusů
priceCena za kus
sumCena celkem
dateDatum přidání položky
price_agreedDohodnutá cena
modelModel
codeKód
parametersParametry položky nákupu oddělené středníkem. Obsahuje hodnotu pouze pokud související zboží obsahuje parametry.
[price_/_FACT]Cena za kus podělená zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [price_/_1.21] pro zobrazení ceny bez 21% DPH.
[sum_/_FACT]Cena celkem podělená zvolenou konstantou, přičemž FACT je tato konstanta. Příklad použití: [sum_/_1.21] pro zobrazení ceny celkem bez 21% DPH.
[product:NÁZEV]Parametr spárovaného zboží, přičemž NÁZEV je jedním z parametrů Zboží, viz sekce Zboží.

Reklamace zákazníků:

Vkládaný tagZobrazovaná hodnota
[id]ID reklamace
[status]Stav reklamace
[barcode]Číslo zásilky
[identifier]Identifikátor
[solution]Způsob řešení
[note]Poznámka
[inv_company]Fakturační adresa - firma
[inv_name]Fakturační adresa - jméno
[inv_surname]Fakturační adresa - příjmení
[inv_street]Fakturační adresa - ulice
[inv_city]Fakturační adresa - město
[inv_zip]Fakturační adresa - PSČ
[inv_country]Fakturační adresa - stát
[post_company]Doručovací adresa - firma
[post_name]Doručovací adresa - jméno
[post_surname]Doručovací adresa - příjmení
[post_street]Doručovací adresa - ulice
[post_city]Doručovací adresa - město
[post_zip]Doručovací adresa - PSČ
[post_country]Doručovací adresa - stát
[phone]Telefon
[email]E-mail
[item_in_title]Název příchozí položky
[item_in_quantity]Počet příchozích kusů
[item_in_request]Požadavek zákazníka
[item_in_defect]Popis závady
[item_in_price]Cena za kus příchozí položky
[item_in_sum]Celková cena příchozích položek
[item_in_date]Datum přijetí
[item_in_date_buy]Datum nákupu
[item_out_title]Název odchozí položky
[item_out_quantity]Počet odchozích kusů
[item_out_price]Cena za kus odchozí položky
[item_out_sum]Celková cena odchozích položek
[item_out_date]Datum odeslání

Hromadné reklamace zákazníků:

Vkládaný tagZobrazovaná hodnota
[id]ID hromadné reklamace
[status]Stav hromadné reklamace
[date]Datum vytvoření
[barcode]Číslo zásilky
[identifier]Identifikace
[note]Poznámka
[inv_company]Fakturační adresa - firma
[inv_name]Fakturační adresa - jméno
[inv_surname]Fakturační adresa - příjmení
[inv_street]Fakturační adresa - ulice
[inv_city]Fakturační adresa - město
[inv_zip]Fakturační adresa - PSČ
[inv_country]Fakturační adresa - stát
[post_company]Doručovací adresa - firma
[post_name]Doručovací adresa - jméno
[post_surname]Doručovací adresa - příjmení
[post_street]Doručovací adresa - ulice
[post_city]Doručovací adresa - město
[post_zip]Doručovací adresa - PSČ
[post_country]Doručovací adresa - stát
[phone]Telefon
[email]E-mail
[item_in_quantity]Počet příchozích položek
[item_out_quantity]Počet odchozích položek
[item_in_price]Celková cena příchozích položek
[item_out_price]Celková cena odchozích položek

Tiskové položky:

Vkládaný tagZobrazovaná hodnota
[id]ID tiskové položky
[company]Firma
[name]Jméno
[surname]Příjmení
[street]Ulice
[city]Město
[zip]PSČ
[phone]Telefon
[email]E-mail
[price]Udaná cena
[cash]Dobírka
[cashinword]Dobírka slovy
[postage]Poštovné
[variab]Variabilní symbol
[account]Bankovní účet
[bank]Kód banky
[barcode]Číslo zásilky
[type]Typ zásilky
[services]Další služby
[weight]Hmotnost
[weight_gram]Hmotnost v gramech
[weight_kilogram]Hmotnost v kilogramech
[weightunit]Měrná jednotka

Zboží:

Vkládaný tagZobrazovaná hodnota
[id]ID zboží
[title]Název zboží
[model]Model
[price]Cena
[note]Poznámka
[date]Datum vytvoření produktu
[quantity_on_stock]Počet kusů zboží skladem.
[quantity_to_order]Počet kusů zboží k objednání u dodavatele.
[quantity_ordered]Počet kusů zboží objednaný u dodavatele.
[last_buy_date]Datum posledního nákupu.
[last_buy_price]Cena při posledním nákupu.
[last_order_date]Datum posledního prodeje.
[last_order_price]Cena při posledním prodeji.
[quantity]Celkově evidovaný počet kusů zboží, nereflektuje stavy objednávek a nákupů.
[quantity_without_serial]Celkově evidovaný kusů zboží bez seriových čísel.
[quantity_with_serial]Celkově evidovaný kusů zboží se seriovými čísly.
[shop_aukro_item_count]Celkový počet evidovaných nabídek pro Aukro.cz.
[shop_aukro_item_count_planned]Počet naplánovaných nabídek na Aukro.cz.
[shop_aukro_item_count_running]Počet běžících nabídek na Aukro.cz.
[shop_aukro_item_count_ended]Počet ukončených nabídek na Aukro.cz.
[shop_aukro_sell]Počet aktuálně vystavených kusů zboží na Aukro.cz.
[parameters:NÁZEV]Vlastní definovaný parametr zboží, přičemž NÁZEV je zvolený název parametru.

Parametry zboží:

Vkládaný tagZobrazovaná hodnota
[name]Název parametru
[value]Hodnota parametru
[tag]Vlastní jméno tagu

Speciální tagy:

Tyto tagy je možné použít v kterékoli šabloně.

Vkládaný tagZobrazovaná hodnota
[owner_company]Vaše firma
[owner_name]Vaše jméno
[owner_surname]Vaše příjmení
[owner_street]Vaše ulice
[owner_city]Vaše město
[owner_zip]Vaše psč
[owner_country]váš stát
[owner_phone]Vaše telefonní číslo
[owner_email]Vaše emailová adresa
[owner_www]Vaše webová adresa

Tagy pro kolekce:

Tyto tagy označují celé kolekce kolekce prvků, které je následně možné hromadně použít v šabloně. Například objednávka poskytuje kolekci položek, zboží poskytuje kolekci svých parametrů atd.

AgendaVkládaný tagHodnoty v kolekci
ObjednávkyitemsPoložky objednávky
Hromadné reklamace zákazníkůitemsDílčí reklamace zákazníků
ZbožíparametersParametry zboží
TOPlist