Export do CSV

Program Casid nabízí možnost exportu objednávek a tiskových položek do souboru CSV. Formát výstupního souboru (volba sloupců a oddělovačů) lze definovat v nastavení programu na záložce Objednávky, resp. Tisk. Na obou těchto záložkách najdeme vstupní pole s názvem Formát výstupního souboru. Do tohoto pole zadáváme předpis pro řádky výstupního CSV souboru.

Příklad:

Chceme-li ve výstupním CSV souboru mít uvedeno jméno, příjmení a ulici zákazníka a vše oddělené středníkem, formát výstupního souboru bude následující:

[name];[surname];[street] Hodnoty v hranatých závorkách nazýváme tagy a na jejich místa bude při exportu vložena informace o konkrétním zákazníkovi. Seznam všech tagů pro konkrétní použití nalezneme v sekci Parametry pro export.

TOPlist